GUTS: Green Urban Transport Systems - Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek

Nyomtatás

Ezzel a címmel indult el ebben az évben egy EU-projekt, amelynek a nyitó konferenciáján, 2010. július 1-én Egyesületünk is részt vett Sopronban. A projekt 2013-ig tart, és feladata a forgalomnövekedés hatásainak elemzése, alternatív tüzelőanyagok alkalmazásainak vizsgálata, energiaárak jövőbeni változásának vizsgálata, városi közlekedési stratégiák készítése, beruházások előkészítése.

Azért Sopronban volt a nyitókonferencia, mert Sopron a projekt vezetője. Az együttműködés partnerei: Ferrara Tartomány, Ferrara Városi Közösségi Közlekedési Ügynöksége (Olaszország), CERE (Energiahatékonysági Kutatóintézet)(Ausztria), Varsói Út- és Hídkutató Intézet (Lengyelország), Velenje város (Szlovénia), NO GRAVITY nevű civil szervezet (Szlovákia), Karlovy Vary közösségi közlekedési vállalata (Csehország) A projekt a támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kapja, ami 1,6 millió EUR, ebből Sopron 594 000 EUR-ral gazdálkodik.

Az előadók közt két olyan város is volt, aki nem tagja a projektnek. Graz és Debrecen. Graz azért került ide, mert a városnak már a '80-as évek óta van átfogó város és közlekedési stratégiája, amit tudatosan végre is hajtanak. A leglátványosabb része, hogy a belvárosból kiszorítják a személygépkocsikat. Debrecent pedig azért hívták meg, mert hazai viszonylatban a legnagyobb tapasztalattal rendelkezik EU-s pályázatok terén. A legnagyobb a sorban a CIVITAS II program, ami tavaly ért véget. Ennek keretében valósult meg a Hajdú Volán autóbuszainak gázosítása és gázüzemű buszok beszerzése, P+R parkolók építése, a jelzőlámpák visszaszámlálója, a sétáló zóna bővítése a Kölcsey Központ felé, Városfejlesztési terv, kerékpárút-hálózat bővítése, AVL (Automatikus Járműkövető Rendszer) a villamosnál és a troliknál, valósidejű utastájékoztatás a villamosnál és a villamosok zöld út kérése. Az önkormányzat tisztában van azzal, hogy a közösségi közlekedést használók száma csökken annak ellenére, hogy tavaly volt egy nagyszabású járműrekonstrukció. Debrecennel kapcsolatban fontos momentumként említésre került, amit nap mint nap tapasztalhatunk, hogy egyre több a bicklis a városban.

Néhány érdekes link a projekttel kapcsolatban:
A GUTS projekt honlapja: http://www.gutscentral.eu
Európai Városok Tudáshálózata: http://www.eukn.hu/
Magyar-Román Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013: http://huro-cbc.eu/
Közép-Európai Együttműködési Program: http://www.central2013.eu/
Délkelet-Európai Együttműködési Program: http://southeast-europe.eu/

Belépés