GIGARING - Debrecen belvárosának forgalomszabályozása

Nyomtatás

(Összefoglaló)

Az utóbbi években Debrecenben is jelentősen megnövekedett a gépjárművek száma ezért a város útjain a közúti közlekedés egyre több problémát okoz. Az egyre gyakrabban jelentkező torlódásokon túl a gépjárművek tárolása, a parkolás sem megoldott. Ezek a problémák a pazarló energiafelhasználás miatt fokozott környezeti terhelést okoznak. A levegő folyamatos szennyezésén túl a város élhetőségét befolyásolják és az utazók számára rendszeres időveszteséget okoznak.

A problémák kezelésére úthálózati és településszerkezeti átalakítások, jelzőlámpás csomópontok létesítése és mélygarázsok építésével válaszoltak, de ezek a beruházások nem bizonyultak hosszú távú megoldásnak. A felújított, szélesített utakon rövid idő után újból megjelentek a torlódások, ami újabb fejlesztési és bővítési igényeket jelentene a városi közlekedés számára. Ezek a fejlesztések azonban műemléki védettséget élvező épületeket és területeket érintenek és megvalósulásuk esetén is csak néhány évre nyújtanának megoldást.

A torlódások csökkentése véget felmerült a város nyugat-keleti kettős tengelyének, a Széchenyi utca - Kossuth utca és a Szent Anna utca - Miklós utca egyirányúsítása.

A korábbi elképzelések csak szakaszosan tartalmaztak közösségi közlekedési folyosót (autóbuszsávot) és a Széchenyi utca - Kossuth utca tengelyről egyik irányban az autóbusz és a troli közlekedést is Szent Anna utca - Miklós utca útvonalra terelné.

Jelenleg a Szent Anna utca belső szakaszán - a 4-es villamos megszűnése óta - nincs közösségi közlekedés, de ez nem jelenti azt, hogy ott nincs igény rá. Azonban a fenti egyirányúsítás megvalósítása esetén megosztott irányú közlekedés az utasok többségét hátrányosan érintené. A Széchenyi és Kossuth utcán lévő megállók jellemzően a belváros északi részét szolgálják ki. A megosztást követően pedig a rágyaloglási távolság - az utasok nagyobbik hányadának - egyik irányban a duplájára nőne.

Javaslatunk, hogy a Széchenyi utca és Kossuth utca egyirányúsításra kerülő szakaszain mindkét irányban - tehát a gépjárműforgalom irányával ellentétesen is - létesüljön autóbuszsáv. Erre a néhány éve bevezetett KRESZ módosítás is lehetőséget nyújt.

Azokon a szakaszokon, ahol hely szűke miatt külön autóbusz sáv kialakítása nem lehetséges, jelzőlámpás forgalomirányítás (buszzsilipek) segítségével lehet elsőbbséget biztosítani a közösségi közlekedés járművei részére.

Kossuth utca - Széchenyi utca:

A gépjárműforgalom két forgalmi sávban haladna a Burgundia utcától az autóbusz-állomásig. Ezzel párhuzamosan létesülne autóbuszsáv a Burgundia utca és a Városház utca, valamint a Megyei Bíróság és a Szepességi utca között. A hiányzó szakaszokon buszzsilipek biztosítanának elsőbbséget az autóbuszoknak. Az útszakasz teljes hosszában ellenirányban egy autóbuszsáv létesülne.

A Kossuth utca északi oldalán megszűnne a Csokonai Színház megállóhely, helyette a Kossuth utca elnevezésű jelenleg csak trolik által használt megállóban állnának meg az autóbuszok is, valamint a Városháza mellett új megálló létesülne a villamossal való jobb átszállási kapcsolat érdekében

A Megyei Bíróság megálló - két forgalmi sáv biztosítása miatt áthelyezésre kerül az Ítélőtábla felé.

A Széchenyi utca elején a Kistemplom mellett, a Révész tér bejáratánál új megálló létesülne.

A Széchenyi utca mindkét oldalán megszűnne a parkolósáv.

Miklós utca - Szent Anna utca:

A gépjárműforgalom a Külsővásártér felől a Klaipeda utca irányába haladna két forgalmi sávban. A Miklós utca elején három osztályozó sáv létesül.  A Szent Anna utca belső szakaszán szintén két forgalmi sáv létesül valamint egy ellenirányú autóbuszsáv a jelenlegi parkolósáv helyén.

A parkolás a Miklós utca teljes hosszában megmaradna, illetve a Szent Anna utca belső szakaszának déli oldalán. Viszont a gépjárműforgalom növekedése miatt a Szent Anna utca Sumen utca és Baross utca közötti szakasza között megállási tilalom kerülne bevezetésre.

A forgalmi rend átalakítását követően a Piac utca teljes hosszában megnőne a forgalom, ezért az autóbuszok gyorsabb közlekedése és a jobb átszállási kapcsolatok érdekében az autóbuszok a villamos megállóiban állnának meg, csúcsidőben pedig a gyorsabb haladás érdekében teljes hosszban igénybe vehetnék a villamospályát a gépjárműforgalom zavaró hatásától függően.

Hozzászólások

-

Egyetértek én is a leírtakkal. Jól hangzik. A kiskörúttal szembeni ellenszenvvel is. De ne felejtsünk el egy másik dolgot. Állítólag folyamatban van a 2-es villamos (ami valójában az 5-ös), és lehet, hogy a Piac utca villamospályája is túlterheltté válik, ha elkezdi üzemét az új vonal. Arról nem is beszélve, ha megvalósul a közvetlen vasúti kapcsolat is Hajdúböszörmény felé, akkor gondolom ezek az "S-bahn"-ok is a belvárosig be fognak jönni. És annak szüksége lehet a párhuzamos pályára. Merthát régen a szárnyvonalak villamosai nem a Nagyállomásról indultak. Aszem csak a 6-os egyideig, meg a 3-as, de az meg ritkán járt.

Gigaring

Azon felül, hogy a leírtakkal egyetértek, a kiskörút megépítése miatt a tervet, sőt, magát a felvetést is eretneknek tartom. Egyébként szerintem a kiskörút csak azért kell, hogy a Piac utcán folytatódhasson a sétáló bővítése >> azaz, így lesz "alternatíva", hogy a forgalmat merre lehessen terelni, ha úgy tetszik, áthelyezni.

Belépés