Megkérdeztük a bérletek visszatérítésének lehetőségeit

Nyomtatás
Megkérdeztük a bérletek visszatérítésének lehetőségeit
Mivel többen kérdezték, ezért szolgáltatónként összegyűjtöttük, hogy milyen lehetőségek vannak a bérletek visszaváltására. Az információkat az egyes szolgáltatók személyszállítási üzletszabályzataiból gyűjtöttük ki, illetve telefonon érdeklődtünk a szolgáltatóknál. A rendkívüli helyzet miatt nem léptek életbe új szabályok, ha ilyen mégis lesz, erről értesítést tesznek közzé a szolgáltatók.
 
DKV Zrt. 
 
Az ügyfélszolgálat tájékoztatása alapján dolgozó és tanuló bérletek is a hónap 15, napjáig válthatóak vissza. Az ár felét fizetik vissza, amiből még levonásra kerül 250,- Ft kezelési költség. Az Üzletszabályzatban külön nincs említés a diákbérletek visszaválthatóságáról, ezért kissé ellentmondásos, a diákbérletek visszaválthatósága. 
 
További információk:
telefon: +36 52 531 513 / mobil: +36 30 682 84 56
e-mail: ugyfelszolgalat@dvparking.hu
 
A teljes árú havi és félhavi bérletek (papír alapú vagy e-kártyához tárolt utazási jogosultságok) az érvényesség kezdetéig teljes értékben válthatók vissza a visszaváltási kezelési költség megfizetése ellenében.
 
A teljes árú havi bérletek (papír alapú vagy e-kártyához tárolt utazási jogosultságok) a tárgyhó 15-én pénztárzárásig 50%-os értékben visszaválthatók, a visszaváltási kezelési költség megfizetése ellenében.
 
A teljes árú havi és félhavi bérletek, valamint a vonaljegy és gyűjtőjegy kivételével az értékszelvények visszaváltására nincs lehetőség. (- megj.: ezek szerint a diákbérlet nem visszaválthatóak)

MÁV-START Zrt.
(Személyszállítási üzletszabályzat)

Visszatérítésekre továbbra is az általános szabályok vannak érvényben. Amennyiben új rendelkezés lesz és változik a visszaváltás rendje, a http://mavcsoport.hu oldalon belföldi utazás menüben lesz elérhető az információ. 
Egyéni/egyedi méltányossági kérelmen belül lehet benyújtani a teljes visszatérítésre az igényt, de az elbírálás eredménye nem garantált. A visszatérítés egyébként rendkívül bürokratikus, mivel csak írásban lehet igényelni!
 
További információk a MÁVDIREKT telefon:
+36 (1) 3 49 49 49
+36 (30) 499 4999
+36 (20) 499 4999
+36 (70) 499 4999
 
A bérlet visszatérítését a MÁV-START Ügyfélszolgálatától írásban kell kérni. A még fel nem használt havibérletet és az első félhónapra érvényes félhavi bérletet a teljes visszatérítéshez az érvényesség hónap 5. napjáig, a hónap második felére érvényes félhavi bérletet pedig a hónap 20. napjáig kell benyújtani. Ha a havibérletet az érvényesség hónapjának 20. napjáig benyújtják visszatérítésre, a vasúti társaság a bérlet teljes árából a félhavi bérlet árát levonja és a fennmaradó összeget visszatéríti.
 
A 30 napos bérletet az érvényesség első napja előtt kell teljes visszatérítésre benyújtani. Ha a 30 napos bérletet az utas az érvényesség első napját követő 14. nap 24.00 óráig benyújtja, a vasúti társaság a bérlet teljes árából levonja a félhavi bérlet árát és a fennmaradó összeget visszatéríti. 
 
A munkába járásra váltott „V” bélyegzéssel vagy munkáltató név megjelöléssel ellátott félhavi bérlet, havibérlet, 30 napos bérlet árának visszatérítését csak a munkáltató igényelheti, ebben az esetben a vasúti társaság a munkavállalót megillető részárat is a munkáltatónak téríti vissza.
 
A tanuló bérlet árát a vasúti társaság csak a bérlet érvényességének kezdete előtt téríti vissza. A körzeti iskolák tanulói részére „V” felülbélyegzéssel vagy tanintézet megnevezésével kiadott, fel nem használt bérletek árának visszatérítését kizárólag a tanintézet igényelheti. A visszatérítési igény benyújtásának időpontját a postabélyegzés kelte, személyes benyújtás esetében pedig az átvétel napja, elektronikus úton történő benyújtás esetén a küldés időpontja határozza meg.
 
 
Volánbusz Zrt. - helyközi autóbuszok
 
Régiónként és településenként lehetnek speciális jegy- és bérlettípusok, amelyek visszaváltására az általánostól eltérő szabályok vonatkozhatnak. Az alábbiakban csak a helyközi autóbuszok esetén alkalmazandó szabályokat ismertetjük. Az üzletszabályzatban leírtak szerint a tanulóbérlet részbeni visszatérítésére is van lehetőség.
 
Az országos, regionális, elővárosi és nemzetközi forgalomban a Szolgáltató visszatéríti – a kedvezmény nélküli vagy a kedvezményes árú – személyhez kötött
  • a) havi bérlet árát, ha a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjának 24.00 óráig, a 30 napos bérlet árát, ha az érvényesség első napja előtt visszatérítésre benyújtják;
  • b) félhavi bérlet árát, ha az első fél hónapra érvényesített bérletet 3-án 24.00 óráig, a második fél hónapra érvényesített bérletet 18-án 24.00 óráig visszaadják;
  • c) havi vagy a 30 napos bérlet árának felét, ha a visszatérítést igénylő a havi bérletet az érvényességi hónap 14. napjának 24.00 óráig, a 30 napos bérletet az érvényesség első napját követő 13. nap 24.00 óráig benyújtja.
A menetjegyek, bérletek stb. árának visszatérítése kérhető levélben, Szolgáltató honlapjáról indítva vagy személyesen Szolgáltató pénztáraiban. 
 

Belépés