GUTS - Zöld Városi Közlekedési Rendszerek - Második felvonás

Nyomtatás
A "zöld" vonatok hazájában

Április 4-én tartották a GUTS (Green Urban Transport Systems) Project záró konferenciáját Sopronban, amelyen egyesületünk is részt vett. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg. Célja a fenntartható városi közlekedés lehetőségeinek feltárása, különös tekintettel az alternatív üzemanyagokra és hajtásrendszerekre.  A projektvezető, Sopron a hidrogén közlekedésben való alkalmazási lehetőségeit vizsgálta oly módon, hogy figyelembe vette annak előállítását is. Vagyis a vizsgálat tárgyát képezte, hogy szélenergia felhasználásával (amelyben Sopronnak jók az adottságai), elektromos áramot állítanak elő; a villamos energia felhasználásával vízből hidrogénhez jutnak (elektrolízis); és a hidrogént üzemanyagként felhasználják. Arra jutottak, hogy jelenleg ez a technológia túl drága, ezért nem lehet önfenntartó. 

Az olaszországi Ferrara tartományban a biodízel felhasználását tanulmányozták. A vizsgálatok alapján megállapították, hogy a biodízel felhasználása a közösségi közlekedésben megtérülő váltás lenne a hagyományos dízelről. A biodízel előállításához szükséges háttér kiépítése azonban ellehetetlenítené gazdaságilag a beruházást, ezért a számítások szerint a közlekedési vállalaton kívülről kellene beszerezni. A kérdés annak fényében még izgalmasabb, hogy Olaszországban a helyi közösségi közlekedést már privatizálták, így különösen fontos a szolgáltatók számára a megtérülés.

Velenje (Szlovénia) a duel-fuel üzemet vizsgálta, melynek lényege, hogy az alacsonyabb károsanyag-kibocsátás érdekében két féle üzemanyagot megfelelő arányban kevernek össze. Ezzel Debrecenben a Hajdú Volán is kísérletezett az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején. Itt abban az időben a gázolaj-földgáz és a benzin-földgáz keveréket használták. Velenjében a gázolaj és a propán (LPG) keverékét vizsgálták, és arra a következtetésre jutottak, hogy a duel-fuel technológia még mindig nem elég fejlett ahhoz, hogy a károsanyag-kibocsátást hatékonyan csökkentse.

Humenné városa (Szlovákia) a biometán lehetőségeit vizsgálta az előállítástól a felhasználásig. Mivel a legtöbb városban az ehhez szükséges biomassza rendelkezésre áll (szennyvíztelepeken, szeméttelepeken) pozitív következtetéseket tudtak levonni, hiszen csak hasznosítani kell az egyébként spontán is keletkező biogázt.

Karlovy Varyban (Csehország) a jelenlegi sűrített földgáz (CNG) üzemű autóbusz-flottára alapoztak, és a földgáz-hidrogén gázkeverék (duel-fuel) alkalmazhatóságát vizsgálták. A velenjei eredményekre jutottak itt is, és gépipari szempontból egy érdekes megállapítást is tettek. A hidrogén 20%-nál nagyobb arányú keverése esetén a motornál kompatibilitási problémák merülnek fel.

A projekt résztvevőin kívül Dr. Ailer Piroska, a Kecskeméti Főiskola Járműtechnológiai Tanszékének vezetője tartott egy tartalmas előadást az alternatív üzemanyagokról és hajtásrendszerekről. Összefoglalta a különböző technológiák jelenlegi lehetőségeit. Fontos momentumként említette, hogy a kutatók, mérnökök gyakran esnek abba a hibába, hogy egy alternatívát vizsgálnak, és az esetleges pozitív eredmények alapján hajlamosak azt a jövő útjának kikiáltani. Mindig több alternatívát kell vizsgálni, és jelen ismereteink szerint még nem tudjuk megmondani, hogy mely fejlesztési irány fog ténylegesen beválni. Felhívta arra is a figyelmet, hogy a közösségi közlekedés színvonal-növelését ne csak a járműbeszerzéstől várjuk.

Sopron jelképe: a Tűztorony
A valósidejű információk mellett statikus is található: vonalhálózati térkép, utazási feltételek
A "mikrobi" távolról
Valósidejű utastájékoztatás az egyik buszmegállóban
A menetrendi táblán LED jelzi, hogy a következő busz hol jár a vonalon
A Kisalföld Volán egyik jegyautomatája
 A jegyautomatában kézpénzzel és bankkártyával is lehet fizetni
Kerékpártároló a vasútállomásnál
KRESZ táblák különleges kompozícióját akárhol lehet találni :-)

Belépés